Beleid en Activiteiten

Doelstelling

De Stichting stelt zich tot doel het financieel ondersteunen van rechtspersonen die zich inzetten binnen gemeente Goes op het gebied van kerk, liefdadigheid, cultuur, wetenschap alsmede het algemene nut.

In het bijzonder gaat ondersteuning uit naar projecten op het sociaal vlak ten behoeve van kinderen, ouderen en personen met één of meerdere functiebeperkingen.

 

Beleidsplan

Het streven is om met het aanwezige vermogen gedurende minimaal 10 jaar kleinschalige projecten op het gebied van kerk, liefdadigheid, cultuur, wetenschap alsmede het algemene nut op het grondgebied van de gemeente Goes te ondersteunen. Klik hier voor het actuele beleidsplan.

 

Bestuur

Voorzitter:                                         Dhr. W. Faasse

Secretaris:                                        Mevr. M. Vermaire

Penningmeester:                              Dhr. J. Westveer

 

Beloningsbeleid

De Stichting vergoedt aan de bestuursleden alleen vacatiegelden ten behoeve van het bijwonen van vergaderingen; conform het vacatiegelden besluit 1988 en de regeling maximum bedragen vacatiegeld 2004. Alle overige werkzaamheden worden kosteloos verricht.

Er zijn geen personeelsleden voor de stichting werkzaam.

 

Uitgeoefende activiteiten

Een greep uit enkele van de in 2018 gesteunde projecten:

  • Aan Stichting Zeeland Houdt Van Schaatsen is 2.500,-- Euro geschonken voor de ijsbaan in Goes;
  • Aan Stichting Johannis Thielen is 750,-- Euro geschonken voor de Kerstviering in Goes;
  • Aan Jeugdlintje is 190,-- Euro geschonken voor kleding/eten voor genomineerden van het Jeugdlintje in Goes;
  • Aan het Leger des Heils is 1.000,-- Euro geschonken voor de paasactie in Goes.

Totaal is in 2018 een bedrag van 46.125 Euro aan verschillende projecten uitbetaald.

 

Correspondentieadres:

Stichting S. Boone

p/a Jim Morrisonpad 11

4462 LZ Goes

 

RSIN / KvK nummer:

819377107 / 20140622

 

Aanvangsdatum ANBI Rangschikking:

04/04/2008

 

Financiele gegevens:

 

 

Jaar

Baten

Lasten

Toekenningen

Aantal projecten tot en met jaar

Vermogen

2010

9.904

8.694

30.708

14

623.446

2011

10.988

5.912

21.381

27

607.141

2012

22.075

5.785

6.903

36

616.528

2013

22.204

5.173

20.776

49

612.783

2014

25.640

7.895

36.051

69

608.685

2015

13.676

10.520

39.896

99

579.354

2016

22.211

8.444

45.103

128

541.144

2017

43.444 9.662 51.750 161 511.849

2018

-29.136 8.436 63.565 217 427.678